Klövern tecknar samarbetsavtal för vidareutveckling av Uppsala Business Park

2019-01-17

Klövern och Uppsala BIO har slutit ett treårigt samarbetsavtal för vidareutveckling av företagsparken Uppsala Business Park i stadens södra verksamhetsområde Fyrislund. Ambitionen är att skapa en ny stadsdel för innovation och tillväxt.

Uppsala är en snabbt växande stad med en lång och stark tradition av att utveckla life science-innovationer och ta dessa vidare till internationella affärer. En tradition som nu lever vidare i ett stort antal bolag som idag finns i företagsparken. Efterfrågan på att etablera verksamhet i Uppsala Business Park är stor och parken behöver expandera för att möta den starka efterfrågan.
Inom ramen för samarbetet kommer Uppsala BIO, som är en del av stiftelsen STUNS vars uppgift är att stimulera tillväxt och utveckling av närings- och samhällsliv i Uppsalaregionen, att utveckla och driva verksamheten Conextion i Uppsala Business Park. Ambitionen med Conextion är att ta stadens life science-aktörer och aktiviteter in i företagsparken och att genom det främja innovation, affärer och möten. Conextion är också en fysisk mötesplats för alla som jobbar eller besöker Uppsala Business Park.

”Samarbetet kring Conextion ligger helt i linje med vårt uppdrag inom Uppsala BIO att vara en viktig motor i att driva utveckling och tillväxt inom life science-industrin i regionen”, säger Erik Olaisson, Affärsutvecklare på Uppsala BIO och ansvarig för Conextion.

”Det här är ett viktigt steg i vår ambition och vi ser framför oss en miljö med en mångfald av aktörer inom life science och relaterade branscher som får möjlighet att mötas, dela resurser och kompetenser och genom det kunna berika varandra. Genom att öppna upp parken mot övriga staden och integrera service och handel vill vi att Uppsala Business Park blir en plats där både företag och människor kan växa”, säger Per Nilsson, Projektchef Affärsutveckling på Klövern.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Nilsson, Projektchef Affärsutveckling Klövern, 010-482 72 65, per.nilsson@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Erik Forsberg, Verksamhetsansvarig Uppsala BIO, 070-350 41 43, erik.forsberg@uppsalabio.comAttachments

Senast ändrad: 2020-09-18