Åby Arena

Sveriges modernaste destination för möten och upplevelser.

Åby Arena, Göteborg

Åby Arena ägs av Klövern och Åby Travsällskap. Detaljplanen vann laga kraft den 10 mars 2017 och projektet omfattar nybyggnation av kontor, hotell och mässhall med en totaltyta om 13 000 kvm.

Planerna tog fart 2008 då de båda aktörerna ÅbyTravet och Easyfairs började diskutera möjligheterna att bygga en attraktiv mässhall i anslutning till travbanan. Projektet behövde en stark och kompetent fastighetsägare och Klövern såg en möjlighet till en god och långsiktig investering.

Klövern och ÅbyTravet nådde en överenskommelse kring ägandet av de nybyggda delarna av Åby Arena, med Easyfairs som långsiktig hyresgäst. Parterna var överens om att ett hotell skulle ligga i anslutning till mässan vilket ledde till att ett hyresavtal tecknades med Hotelloperatör HKC Hotels om 220 hotellrum.

De senaste femton åren har anläggningen genomgått en mycket spännande utveckling. Marken runt arenan, som tillhör gamla Stallbacken, har förvandlats till bostäder och förutom en toppmodern paddock finns även en ridbana.

Utöver arenan och hotellet inrymmer projektet även ett gym och två kontorsvåningar om totalt 11 000 kvm.

Åby Arena invigdes under våren 2019 och projekterar för att bli Miljöbyggnad Silver.

Läs mer på abyarena.se

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Lars Backman för att få mer information om Klöverns stadsutveckling i Göteborg.

Skicka email