Ericsson, Stockholm

Klövern utvecklar befintlig fastighet i kombination med nyproduktion åt Ericssons huvudkontor.

Nytt kontorshus till Ericsson

Under 2010 tecknade Klövern och Ericsson ett tioårigt hyresavtal om totalt 36 tkvm i Kista. För ändamålet har Klövern uppfört ett helt nytt hus samt byggt om ett befintligt. Fastigheten inrymmer idag moderna och flexibla kontor samt ett kundcenter.

Nyproduktionen omfattade 27 tkvm och ombyggnationen innebar att ett lager på 9 tkvm omvandlats till högförädlade ytor. Byggnationen har gett världens ledande telekomtillverkare Ericsson en helt ny mötesplats i Kista. Den sammanlagda årshyran uppgår till cirka 66 mkr.

I projektet har Klövern arbetat med en genomtänkt miljömedvetenhet, byggnaden är certifierad enligt Green Building vilket innebär 25 procent mindre energiförbrukning jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Klöverns investering har uppgått till cirka 707 mkr. Inflyttning i ombyggnationen skedde under tredje kvartalet 2011 och inflyttning i de nyproducerade lokalerna skedde under andra halvan av 2012.