StayAt, Stockholm

Vi bemöter efterfrågan från våra hyresgäster om longstay hotell i området.

StayAt, Stockholm

Sommaren 2015 tecknade Klövern ett 20-årigt avtal med StayAt HotelApart AB avseende ett lägenhetshotell med cirka 170 rum.

Ombyggnationen och modernisering av fasad är klar. StayAt flyttade in i oktober 2016. Byggentreprenör var Gärahovs bygg.