Framtida projekt

Vi skapar sammanhang som får våra medmänniskor att trivas arbetsplatsen, i bostaden och längs vägen.

Framtida projekt

Som en engagerad samhällsutvecklare arbetar Klövern för att möjliggöra framtidens stadsutveckling på alla bolagets prioriterade orter. Projektutveckling bedrivs i både kommersiellt syfte och för att utveckla bostäder.

Klövern arbetar aktivt med att utnyttja befintliga byggrätter och tillskapa nya. Byggrätterna består av detaljplanelagda byggrätter samt bedömda byggrätter och merparten utgörs av kontor. Med bedömda avses Klöverns bedömning utifrån omkringliggande detalj- och översiktsplaner.

Klövern har i dag detaljplanelagda och bedömda byggrätter på merparten av de prioriterade orterna. Förutom kontors- och bostadsbyggrätter pågår planarbete kring de resecentrum som planeras eller byggs i många av de orter där Klövern har verksamhet.

Stadsutveckling

Nyköping Hamn

Västra Hamnen, Nyköping

I Spelhagsområdet invid Nyköpings Hamn planeras för cirka 500 havsnära lägenheter.

Läs mer om Västra Hamnen