Kungstorget, Uppsala

Längs Kungsgatan i Uppsala utvecklar Klövern projektet Kungstorget.

Kungstorget

Längs Kungsgatan i Uppsala utvecklar Klövern projektet Kungstorget.

Öster om Kungsgatan utvecklar Klövern byggrätter för ett nytt och modernt kontors- och handelskluster. Väster om samma gata planeras ca 450 lägenheter. De båda sidorna möts runt en ny och inbjudande torgplats.

Detaljplanen är i uppstartskede.

Sara Karlsson
Projektledare Projektutveckling
010-482 70 16

Skicka email