Slakthusområdet - en del av Söderstaden

Ett av Stockholms mest spännande industriområden transformeras till en dynamisk, flexibel och levande blandstad.

Slakthusområdet – en del av Söderstaden

Ett av Stockholms mest spännande industriområden transformeras till en dynamisk, flexibel och levande blandstad. Det småskaliga Slakthusområdet utvecklas tillsammans med det storskaliga evenemangsområdet till en pulserande, innehållsrik och varierad destination med internationell dragkraft.

Söderstadens vision är att år 2035 ha utvecklat en blandstad med citypuls som erbjuder företag, boende och besökare en dynamisk mix av upplevelser i världsklass såväl som rekreation och närhet till natur. Här växer ett starkt arbetsplatsnav fram sida vid sida med bostäder, kultur, evenemang och framtidens handel. Stadsdelen kommer att vara den barriärbrytande länken mellan Södermalm, Hammarby Sjöstad och Årsta/Liljeholmen.

Söderstadens nav

Söderstaden - Globenområdet

Visionsbild av Söderstadens nav, nya Globen Shopping länkar ihop Arenaområdet och Slakthusområdet.

soderstaden-hero

Samtliga områden inom Söderstaden kommer att genomgå stora spännande förändringar. Vid Slakthusområdets nya T-baneuppgång arbetar Klövern med utveckling av bostäder och arbetsplatser. Som en del av utvecklingen av Söderstaden samarbetar Klövern med Slakthusområdets övriga fastighetsägare och Stockholms stad. Med avstamp i Slakthusområdets unika historia och omsorg om dess kulturarv, utvecklas Slakthusområdet till en dynamisk, flexibel och levande blandstad med spjutspets inom gastronomi och kultur. Här kommer finnas ett rikt utbud av bostäder, arbetsplatser och kultur tillsammans med parker och torg som bjuder in till ett myllrande folkliv.

Slakthusområdets småskaliga karaktär med sitt starka industriarv kontrasterar på ett spännande sätt det storskaliga angränsande evenemangsområdet med stadens fyra arenor, Klöverns shoppingnav och starka arbetsplatskluster samt framtidens utveckling av bostäder och arbetsplatser på Söderstadion/Hovet-tomten.

Klöverns utveckling är grundad i visionen för Söderstaden som en integrerad, levande, tillgänglig och urban stadsdel med internationell dragkraft. I enlighet med det utvecklar vi evenemangsområdet till en vistelsevänlig plats med urbana kvaliteter och stort arbetsplatsutbud. I Globen Shopping utvecklar Klövern framtidens mötesplats och handel vilket innebär en konvertering från introvert galleria till extrovert stadsgata och länk mellan evenemangsområdet och Slakthusområdet.