Västra hamnen, Nyköping

Invid Nyköpings Hamn planeras för ca 500 havsnära lägenheter.

Västra hamnen, Nyköping

I Spelhagsområdet invid Nyköpings Hamn planeras för ca 500 havsnära lägenheter. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2022.

Denna havs- och citynära nya stadsdel i Nyköping utvecklas i nära samarbete med Nyköpings kommun. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2022 och därefter påbörjas förvandlingen till moderna kvarter med attraktiva bostäder. Klövern bevarar och utvecklar den gamla magasinsbyggnaden på västra kajen.

Sara Karlsson
Affärsstöd Projektutveckling
010-482 70 16

Skicka email