Kista

Här skapas förutsättningar för
8 000 nya arbetstillfällen och
8 000 nya boende.

Hitta lediga lokaler (433 st)

Hitta lediga lokaler (433 st)

Sök lokal

Vi hjälper ert företag att hitta rätt lokal och att anpassa den efter era unika behov och önskemål.

Stad

Storlek

Lokaltyp

Klöverns stadsutveckling i Kista

Stockholms stad har identifierat Kista som ett fokusområde för utveckling. Det har vi på Klövern också. Här finns framtiden. Här uppstår nya perspektiv genom möten på arbetsplatsen, i bostaden och längs vägen.

Klöverns vision för östra Kista är en stadsdel som bygger vidare på redan befintlig innovationskraft. Vi vill skapa ett sammanhang för gränsöverskridande möten, mellan människor, akademi och näringsliv.

Illustration framtagen av Gehl

Illustration framtagen av Gehl

Kista

Kista är beläget i Stockholms kommun och har ett unikt kommunikationsläge med direktaccess till riksvägarna E4 och E18, närhet till Arlanda, tillgång till pendeltåg, tunnelbana, buss och tvärbana (från år 2023).

Klövern är den största fastighetsägaren i Kista.

Vi vill skapa en stadsdel där alla funktioner ryms och samverkar, där dagens arbetsplatser och utbildning utvecklas och kompletteras med bostäder, samhällsservice, kultur, nöje och handel. En komplett blandstad där människors behov möts inom gångavstånd med ett levande stadsliv under dygnets alla timmar.

Vi vill även bidra till ett varierat utbud av trygga gröna platser för lek, träning och vila samt arbeta för att tillvarata redan tillgängliga grönområden så som Kymlinge och Ursvik genom naturliga kopplingar.

Illustration framtagen av Gehl

Aktuellt

Gemensam handlingsplan för Kista som kreativt nav och
tillväxtmotor i norra Stockholm

Nu inleds arbetet med att utveckla Kista till en levande blandstad och destination. Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet har ledande företag i Kista tagit fram en gemensam handlingsplan. Här skapas förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 8 000 nya boende.

Satsningen bygger vidare på Kistas fokus inom tech och telekom. Samtidigt öppnas stadsdelen upp för nya företag och boende. Framtidens Kista blir en stadsdel som ligger i framkant och som ständigt förnyar sig med nya utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Här sker en utveckling som stärker Kistas roll som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Satsningen är ett resultat av ett omfattande strategiarbete som bedrivits i samarbete mellan olika intressenter. I arbetet har fastighetsbolagen Vasakronan, Corem/Klövern, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg tillsammans med Ericsson, KTH, Stockholm Universitet, Stockholms stad, Region Stockholm och Kista Science City AB deltagit.

Tillsammans har dessa aktörer utvecklat en gemensam vision och handlingsplan för Kista. Planen är långsiktig och sträcker sig fram till 2035, men arbetet börjar här och nu. Under det första året planeras 100 olika händelser i Kista som syftar till att skapa synlig förändring direkt. Det planeras för alltifrån konstprojekt som bygger på tech från bolagen i Kista, matfestivaler som visar på närområdets rika matkultur och community-träffar där olika bolag och individer får möjlighet att träffas och bygga gemenskap.

Samarbetet presenteras närmre via en paneldebatt på Stockholm Business Arena den 23 september kl 14.50.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Per Nilsson för att få mer information om Klöverns stadsutveckling i Kista.

Skicka email

Utvalda lediga lokaler i Kista

Andra utvalda stadsutvecklingsprojekt

Klarabergsgatan, Stockholm

Här skapas kontor med fönster mot framtiden.

Fastigheten ligger nästgårds med innovativa landmärken som Soltrappan, Urban Escape, Guldbron samt kommande The Avicii Experience.

Välkommen till Stockholms närmsta kontor.

Läs mer om Klarabergsgatan

Uppsala Business Park, Uppsala

Home of Life-Changing Solutions.

Här skapas en levande stadsdel och en innovationsmiljö som attraherar bolag, forskare och talanger från hela världen.

En plats och ett sammanhang där möjlighet ges att bidra till varandras framgång.

Läs mer om UBP
Söderstaden

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden

Västerås

Vi förädlar befintligt bestånd i kombination med nyproduktion.

Vår stadsutveckling i Västerås innefattar områdena City, Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Läs mer om Västerås
New York 28 & 7

New York

Klövern utvecklar fastigheter på Manhattan.

Samtliga projekt genomförs tillsammans med fastighetsutvecklaren GDSNY och avsikten är att byggnaderna ska bli miljöcertifierade.

Läs mer om New York
Örebro Entré

Örebro

Vi skapar ett nytt landmärke intill stadens resecentrum.

Örebro Entré ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro och är beläget vid norra infarten till Örebro centrum.

Läs mer om Örebro