Västerås

Här skapas framtidens boende och kontor med vyer mot Mälaren, resecentrum och staden.

Hitta lediga lokaler (433 st)

Hitta lediga lokaler (433 st)

Sök lokal

Vi hjälper ert företag att hitta rätt lokal och att anpassa den efter era unika behov och önskemål.

Stad

Storlek

Lokaltyp

Klöverns stadsutveckling i Västerås

Västerås är Sveriges sjätte största stad och har cirka 150 000 invånare, staden är vackert belägen vid Mälarens norra strand och har en positiv nettoinflyttning om cirka 1 500 personer per år.

Europas industrihistoria har stark förankring i Västerås, Asea och Svenska Metallverken startades här runt år 1900. Båda bolagen var involverade i elektrifieringen av dåtidens Sverige. Även ICA (1938) och H&M (1947) grundades i Västerås och här serverades Sveriges första pizza (1947) till en av stadens många italienska gästarbetare. Värt att nämna är även att världens första konstfrusna bandybana invigdes på Rocklunda IP i Västerås på 1950-talet.

Västerås har en starkt i attraktionskraft och varje dag pendlar tusentals personer till Stockholm eller andra destinationer med tåg, buss, bil, båt, cykel eller till fots.

Klövern är den näst största fastighetsägaren i Västerås.

Vårt stadsutveckling i Västerås avser förädling av befintlig bebyggelse i kombination med nyproduktion inom Västerås centrala delar; City, stationsnära Mälarporten, historiska Kopparlunden och natursköna Öster Mälarstrand.

Mälarporten

Mälarporten är platsen som binder samman City med Mälaren och som underlättar vardagen för tusentals pendlare genom att öka tillgängligheten inom området. Här planeras för funktionsblandade kvarter innehållande bostäder, kontor, förskola, stationsbyggnad och garage samt servicefunktioner. Vi jobbar för ett antagande av detaljplan under 2022.

Läs mer om Mälarporten på Västerås Kommun hemsida

 

Det här är nästa steg i Västerås utveckling. Kombinationen bostäder, kontor, resecentrum och service ihop med det centrala läget som binder samman citykärnan med Mälaren är helt unik i sitt slag, och man måste leta sig ut i Europa för att hitta något liknande.

Patrik Mellgren

Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige

Västerås City

Klöverns tyngdpunkt avseende utvecklingsprojekt i centrala Västerås utgörs av tre kvarter som inkluderar bostäder, lokaler och handel och service. Klövern utvecklar för närvarande nya spännande koncept för att bemöta efterfrågan från Västerås invånare.

Kopparlunden

Utvecklingsområdet för Kopparlunden berör ett antal fastighetsägare i Västerås. Del av Klöverns fastighet Verkstaden 11 ingår i projektet och planeras att utvecklas till ett attraktivt och levande kvarter i den södra delen av Kopparlunden. Förädlingen sker med respekt för den befintliga kulturmiljön där värdefulla byggnader ska bevaras och lyftas fram.

Kopparlundens centrala läge och goda infrastruktur ger goda förutsättningar att uppföra nya bostäder och verksamheter. Här planeras även förskolor, en ny gång- och cykelbro samt en park med härlig grönska.

Under oktober månad vann detaljplanen för Kopparlunden Syd laga kraft. Byggnation av totalt ca 90 bostäder planeras starta under slutet av 2023.

Kvarvarande del av Klöverns fastighet Verkstaden 11, belägen i Kopparlundens östra del, kan framöver utvecklas i likhet med den nu påbörjade.

Läs mer om Mälarporten på Västerås Kommun hemsida

 

Öster Mälarstrand

Öster Mälarstrand är en sjönära stadsdel som är belägen öster om Västerås centrum. Klövern och Västerås Stad har inlett planarbetet med en medborgardialog och för närvarande pågår justering av handlingar enligt synpunkter från närboende, majoritetsgruppen och den trafikutredning som tagits fram.

Samråd har genomförts.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Sara Karlsson för att få mer information om Klöverns stadsutveckling i Västerås.

Skicka email

Andra utvalda stadsutvecklingsprojekt

Klarabergsgatan, Stockholm

Här skapas kontor med fönster mot framtiden.

Fastigheten ligger nästgårds med innovativa landmärken som Soltrappan, Urban Escape, Guldbron samt kommande The Avicii Experience.

Välkommen till Stockholms närmsta kontor.

Läs mer om Klarabergsgatan

Uppsala Business Park, Uppsala

Home of Life-Changing Solutions.

Här skapas en levande stadsdel och en innovationsmiljö som attraherar bolag, forskare och talanger från hela världen.

En plats och ett sammanhang där möjlighet ges att bidra till varandras framgång.

Läs mer om UBP
Kista

Kista, Stockholm

Vår vision är en urban stadsdel med global räckvidd.

Stockholms stad har identifierat Kista som ett fokusområde för utveckling. Det har vi på Klövern också.

Läs mer om framtidens Kista
Söderstaden

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden
New York 28 & 7

New York

Klövern utvecklar fastigheter på Manhattan.

Samtliga projekt genomförs tillsammans med fastighetsutvecklaren GDSNY och avsikten är att byggnaderna ska bli miljöcertifierade.

Läs mer om New York
Örebro Entré

Örebro

Vi skapar ett nytt landmärke intill stadens resecentrum.

Örebro Entré ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro och är beläget vid norra infarten till Örebro centrum.

Läs mer om Örebro