Kista

Fokusområde: Hållbar stadsutveckling

Hållbarhet för oss är att vi vill att hela staden ska leva.

Hållbar stadsutveckling

Söderstaden

 

Vi förbättrar staden. Tillsammans med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring.

Det är så vi kan skapa långsiktiga värden, för samhället, ekonomi och planeten. Genom att växa med samhället runt omkring oss. Med närhet och engagemang.

Hållbarhet för oss är att vi vill att hela staden ska leva. Vi blir mer inspirerade av att lyfta ett område eller en fastighet med potential än att göra fina gatan ännu finare.

Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar. För ett fastighetsbolag innebär det bland annat hållbar byggnation och förvaltning av stadsmiljöer, men också socialt värdeskapande. Klövern skapar hållbara urbana miljöer för människor och verksamheter. Platser som stimulerar samverkan och innovation. För att lyckas krävs ett holistiskt tankesätt där den omgivande miljön är minst lika viktig som de fastigheter vi utvecklar.

Klöverns långsiktiga engagemang på de orter där vi finns tillåter oss att utveckla attraktiva och hållbara stadsdelar över tid tillsammans med våra samarbetspartners. Eftersom varken social eller miljömässig hållbarhet har någon universell lösning, utan är kontextbaserad, är den lokala förankringen en framgångsfaktor för hållbar stadsutveckling. Några av Klöverns större pågående stadsutvecklingsprojekt finns i Stockholm, Kista och Söderstaden, samt i Västerås och Uppsala.

Klöverns målsättningar

  • Ett hållbarhetsramverk ska tas fram i alla stadsutvecklingsprojekt.
  • Byggnader motsvarande hälften av Klöverns fastighetsvärde ska miljöcertifieras.

soderstaden-hero

Hållbar stadsutveckling

Klövern skapar hållbara och urbana miljöer för människor och verksamheter

Klöverns lokala förankring är en framgångsfaktor när det kommer till hållbar stadsutveckling.  Tillsammans med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring.

Läs mer om Klöverns stadsutvecklingsprojekt