Uppsala Business Park, Uppsala

Home of Life-Changing Solutions.

Klöverns stadsutveckling i Uppsala

Framtidens Uppsala Business Park tar avstamp i historien som platsen för innovation inom Life Science. Uppsala Business Park är ett starkt varumärke som förknippas med världsledande bolag, globala koncerner med avancerad forskning och produkter. Framåt ska Uppsala Business Park vidareutveckla den framgångsrika kulturen av samarbete, innovation, framtidstro och forskningsverksamhet men även inkludera fler branscher och verksamhetstyper som tillsammans ska bidra till att lösa framtidens livsviktiga frågor.

Omvandlingen av Uppsala Business Park är ett samarbete mellan områdets fastighetsägare Klövern, Thermo Fischer Scientific, Fresenius Kabi och Johnson
& Johnson, Uppsala kommun och Stuns Life Science. Vid årsskiftet 2020/2021 startar detaljplaneprocessen men redan nu kan de delar som ligger inom befintlig detaljplan påbörjas.

Arbetet med omvandlingen av Uppsala Business Park inleddes 2017 då området till stora delar var fullbelagt tack vare den stora efterfrågan på kontor och labbmiljöer för forskning och utveckling. Klövern påbörjade då en utredning kring möjligheter för expansion via oexploaterad mark inom bolagets bestånd.

I en intervju i Uppsala Nya Tidning säger Per Nilsson, Klöverns Chef Projektutveckling Sverige, att det handlar inte bara om att skapa en attraktiv plats, utan ett sammanhang där verksamheter ges förutsättningar att samverka och göra varandra framgångsrika.
Per Nilsson beskriver vidare en levande stadsdel som attraherar forskare och talanger från hela världen och som erbjuder olika typer av service, handel, restauranger, long stay hotell, student- och forskarbostäder liksom en storskalig träningsanläggning och miljöer för socialt umgänge.

Läs artikeln i Uppsala Nya Tidning här.

Framtidens Uppsala Business Park kommer att erbjuda utrymme för 15 000 arbetsplatser, 1 500 studenter, 500 boende och runt 3 miljoner årliga besökare.

Headerbild: C.F. Møller Architects

Mandaworks vann det parallella uppdraget avseende utvecklingsplan för den fysiska miljön. Bild av Mandaworks.

Mandaworks vann det parallella uppdraget avseende utvecklingsplan för den fysiska miljön. Bild av Mandaworks.

I början av 1960-talet förvärvade Pharmacia 800 000 kvm lantbruksmark i Fyrislund.
Området har växt upp utifrån läkemedelsindustrins krav på kvalité, prestanda och säkerhet. Kvalitén gör sig uttryck i arkitektonisk utformning av både byggnader, omgivning samt byggnads- och teknikdetaljer.

1971 års Kasper Salin-pris tilldelades Pharmacias anläggning i Fyrislund med motiveringen ”Anläggningen utgör ett exempel på byggnader där kraven på teknisk rationalitet och god arbetsmiljö har kunnat förenas i starkt konstnärlig gestaltning”.

I början av 2000-talet flyttade delar av Pharmacias verksamhet utomlands och under 2006 förvärvades de delar som blev tomställda av Klövern och varumärket Uppsala Business Park etablerades.

Redan idag erbjuder Uppsala Business Park unika lokaler med laboratorier, renrum, pilotanläggningar för läkemedelsproduktion, kontor, datahallar och klimatrum för uthyrning.

Gällande förfrågningar om lediga lokaler kontakta Robin Jansson, robin.jansson@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud 010-482 72 55

 

Uppsala Business Park

Klöverns vision för Uppsala Business Park.

”Vi är en förebild för mötesplatser som genom samarbete skapar lösningar som förbättrar människor liv”, säger Per Nilsson, Projektchef Projektutveckling Klövern.

Bild av Mandaworks.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Per Nilsson för att få mer information om Klöverns stadsutveckling i Uppsala.

Skicka email

Andra utvalda stadsutvecklingsprojekt

Klarabergsgatan, Stockholm

Här skapas kontor med fönster mot framtiden.

Fastigheten ligger nästgårds med innovativa landmärken som Soltrappan, Urban Escape, Guldbron samt kommande The Avicii Experience.

Välkommen till Stockholms närmsta kontor.

Läs mer om Klarabergsgatan
Kista

Kista, Stockholm

Vår vision är en urban stadsdel med global räckvidd.

Stockholms stad har identifierat Kista som ett fokusområde för utveckling. Det har vi på Klövern också.

Läs mer om framtidens Kista
Söderstaden

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden

Västerås

Vi förädlar befintligt bestånd i kombination med nyproduktion.

Vår stadsutveckling i Västerås innefattar områdena City, Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Läs mer om Västerås
New York 28 & 7

New York

Klövern utvecklar fastigheter på Manhattan.

Samtliga projekt genomförs tillsammans med fastighetsutvecklaren GDSNY och avsikten är att byggnaderna ska bli miljöcertifierade.

Läs mer om New York
Örebro Entré

Örebro

Vi skapar ett nytt landmärke intill stadens resecentrum.

Örebro Entré ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro och är beläget vid norra infarten till Örebro centrum.

Läs mer om Örebro