Klöverns aktier har avnoterats från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel var 20 juli 2021.

Kursgrafer