Investor Relations

Fokusområde: Långsiktig värdeutveckling

I grunden för vår hållbarhetssyn ligger en strävan att skapa långsiktiga värden.

Långsiktig värdeutveckling

I grunden för vår hållbarhetssyn ligger en strävan efter att skapa långsiktiga värden. Både ekonomiska och mänskliga.

Att vara en finansiellt stabil affärspartner främjar relationen med intressenterna, men är också en förutsättning för att driva hållbar utveckling.

Långsiktig värdeutveckling innebär också att värdegrunden genomsyrar all verksamhet och ett långsiktigt arbete för en hållbar leverantörskedja, samt transparent och omfattande redovisning av hållbarhetsdata.

Vi investerar inte för kortsiktig vinst därför säljer vi nästan aldrig de fastigheter vi bygger. Vi vill skapa en ekonomisk stabilitet som går över och bortanför konjunkturer.

Klöverns målsättningar

  • Överskottsgraden ska uppgå till minst 65 procent.
  • Den justerade soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 40 procent.
  • Nöjd-Kund-Index (NKI) ska uppgå till minst 75.
  • Klöverns leverantörer ska arbeta i enlighet med Klöverns uppförandekod för leverantörer.

För kunder

Affärsnytta och klimatnytta hand i hand

Miljöcertifiering medför ett strukturerat arbetssätt som leder till såväl minskat klimatavtryck som minskade driftkostnader. Genom miljöklassning av våra fastigheter hjälper vi även våra hyresgäster i deras omställningsarbete.

Läs mer
lidingöloppet-2

Bättre hälsa för medarbetare och kunder

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför arbetar vi ständigt för att Klövern ska bidra till både hyresgäster och medarbetares hälsa förbättras.

Läs mer
ariane-launch

Minskad energiförbrukning genom kundsamarbete

RUAG Space är en av Europas ledande rymdteknikutvecklare. Tillsammans med hyresgästen genomför Klövern ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat. Hittills har elförbrukningen minskat med en tredjedel och värmeförbrukningen har mer än halverats. Läs mer om vårt energieffektiviseringsarbete.

Läs mer
elbilio1

Innovativa och hållbara lösningar för våra kunder

Tillsammans med Elbilio erbjuder Klövern förhyrning av elbil, både privat och i tjänsten. Elbilpoolen är ett smidigt och klimatsmart resealternativ för våra hyresgäster.

Läs mer

Ansvarsfull verksamhet

 

UN Global Compact

Klövern stöttar UN Global Compact.

Klövern stöttar FN Global Compacts tio principer och försiktighetsprincipen i alla led i sin verksamhet. Nationella och internationella standarder är ett självklart stöd för Klöverns hållbarhetsarbete.

Klöverns Letter of Commitment

För investerare